• english flag English
 • polish flag Polish

O nas

Czym się zajmujemy?

Firma Work Family zajmuje się pośrednictwem wizowym i migracyjnym.

Świadczymy pomoc : 

 

 

Work Family jest firmą z wieloletnim doświadczeniem świadczącą pomoc cudzoziemcom chcącym zalegalizowac swój pobyt w Polsce, a w szczególności:

 

 • Przedłużyć ważności wizy; (czytaj więcej...)<\a>
 • Zalegalizować swój pobyt ze względu na małżeństwo z polskim obywatelem;
 • Podjąć prace w Polsce;
 • Prowadzić działalność gospodarczą w Polsce;
 • Studiować, odbywać staż, szkolenie itd.
 • Połączyć się z rodziną przebywającą legalnie w Polsce;
 • Zalegalizować pobyt swoich dzieci;
 • Prowadzić działalność artystyczną
 • Zdobyć zgodę na osiedlenie się;(czytaj więcej...)
 • Zostać rezydentem długoterminowym Wspólnot Europejskich(czytaj więcej...)
 • Zostać polskim obywatelem (prowadzimy także procedury o repatriację)(czytaj więcej...)
 • A także wszelkie inne procedury legalizacji pobytu w Polsce.

 

Ponadto prowadzimy procedury odwoławcze, a także dotyczące spraw, które są już w toku.

 

W jaki sposób świadczymy pomoc ?

 

 • występujemy w charakterze pełnomocników Cudzoziemców i Pracodawców polskich przed organami rozpatrującymi wnioski;
 • składamy wnioski, gromadzimy i uzupełniamy niezbędne dokumenty;
 • przyspieszamy procedury administracyjne (terminy wydania decyzji, wydanie karty pobytu);
 • odbieramy decyzje, postanowienia i korespondencję związaną z prowadzoną procedurą;
 • sporządzamy pisma do właściwych urzędów;
 • przygotowujemy odwołania do organów wyższej instancji od decyzji niekorzystnych dla cudzoziemców;
 • uczestniczymy w przesłuchaniach cudzoziemców w urzędach oraz zapewniamy tłumaczy naszym klientom;
 • udzielamy informacji na temat sytuacji prawnej cudzoziemca w Polsce;
 • doradzamy najkorzystniejszą formę legalizacji pobytu;
 • usprawniamy przebieg procedury;
 • przeprowadzamy rekrutację na zgłoszone miejsce pracy w porozumieniu z Pracodawcą;
 • w trakcie załatwiania sprawy pozostajemy w stałym kontakcie z Zainteresowanymi i służymy wszelką informacją na temat stanu postępowania

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 

 • oszczędzasz czas, bo to my biegamy po urzędach;
 • oszczędzasz nerwy, gdyż to my kontaktujemy się z urzędami;
 • dobrze inwestujesz pieniądze, ponieważ mamy wysoki odsetek pozytywnie załatwionych spraw;
 • masz swobodną głowę – to my pamiętamy o ważnych terminach;
 • możesz spać spokojnie – my monitorujemy przebieg sprawy i zabezpieczamy Twoje interesy.

© 2013 Work Family | RSS