• english flag English
  • polish flag Polish

Studia w Polsce

ZANIM PODEJMIESZ STUDIA W POLSCE

 

Uczelnie w Polsce oferują bogaty program kształcenia, także w języku angielskim. Ponadto dla osób nieposługujących się językiem polskim oferowane są kursy języka polskiego przygotowywujące do studiowania w języku polskim.

 

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w Polsce jeżeli:

 

  • Posiadają ważną wizę, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do przebywania na terytorium RP.
  • Posiadają udokumentowany dobry stan zdrowia wymagany do kształcenia na wybranym kierunku
  • Posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

 

  • Osoby studiujące w Polsce mogą również podejmować pracę bez konieczności ubiegania się o zezwolenie w miesiącach letnich – w lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

Lista uczelni publicznych w Polsce:

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego/publiczne-uczelnie-akademickie/

 

Lista uczelni niepublicznych w Polsce:

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-niepubliczne/wykaz-uczelni-niepublicznych/

 

Informacja o studiach w Polsce w języku angielskim:

 

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20120724_Poland.Study_in_English.pdf

 

Informacja o studiach w Polsce w języku chińskim:

 

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/eng/he/20130219_Study_in_foreign_languages_chinese_17_pages.pdf

 

Strona polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

http://www.nauka.gov.pl/strona-glowna/

 

© 2013 Work Family | RSS