• english flag English
  • polish flag Polish

Polska wiza

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium RP to wiza krajowa oraz wiza Schengen.

Długoterminowa wiza krajowa -Wiza krajowa oznaczona jest symbolem „D” Uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż 1 rok.
Krótkoterminowa wiza Schengen – Uprawnia do wjazdu oraz pobytu na terytorium państw Schengen. Wiza może być oznaczona symbolem „C” oraz „A”(wiza lotniskowa)

Wiza Schengen oznaczona symbolem „C” uprawnia do przebywania na terytorium państw strefy Schengen przez czas nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.
Wiza Schengen oznaczona symbolem „A” (wiza lotniskowa) uprawnia do transferu przez terytorium państw strefy Schengen.

Aby otrzymać polską wizę należy wypełnić formularz, który można znaleźć w polskim urzędzie konsularnym lub na stronie internetowej polskiego urzędu konsularnego (https://secure.e-konsulat.gov.pl/ ) . Następnie w wyznaczonym terminie należy zgłosić się urzędu konsularnego z wypełnionym i wydrukowanym formularzem do którego należy załączyć:

  • Fotografię  wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  • Paszport. Paszport powinien być ważny jeszcze 3 miesiące po zakończonym przez nas pobycie w Polsce, powinien być także wydany w ciągu ostatnich 10 lat oraz posiadać co najmniej dwie wolne strony;
  • Dokumenty uzasadniające cel naszego wjazdu do Polski;
  • Dokumenty udowadniające posiadanie przez cudzoziemca odpowiednich środków do pokrycia jego pobytu w Polsce oraz powrotu  lub możliwość ich uzyskania na terytorium RP.
  • Ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne na minimalną kwotę 30.000 euro.

 

Polska wiza nie jest wymagana od obywateli takich państw jak:

Albania (tylko dla paszportów biometrycznych), Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Austria, Bahamy, Barbados, Belgia, Bośnia i Hercegowina (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych), Brazylia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Hong-Kong (Specjalny Region Administracyjny ChRL), Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Kostaryka, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych), Makao (Specjalny Region Administracyjny ChRL), Malezja, Malta, Mauritius, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Portugalia, Rumunia, Salwador, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Serbia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych), Seszele, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan (tylko dla posiadaczy paszportów, w których figuruje numer dowodu tożsamości), Urugwaj, USA, Watykan, Wenezuela, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

© 2013 Work Family | RSS