• english flag English
  • polish flag Polish

Urodzenie

Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie (ius sanguinis)

Generalną zasadą w Polsce jest nabycie obywatelstwa zgodnie z zasadą krwi  – ius sanguinis- co oznacza, że jeżeli dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim nabywa z chwilą urodzenia obywatelstwo polskie bez względu na to, czy urodziło się w Polsce czy za granicą.

Wyjątki – nabycie obywatelstwa zgodnie z zasadą terytorium (ius soli)

Dziecko otrzymuje obywatelstwo polskie zgodnie z zasadą terytorium, jeżeli

  • 1. Zostanie znalezione na terytorium RP, a obydwoje rodzice dziecka są nieznani, ich obywatelstwo jest nieokreślone lub nie posiadają żadnego obywatelstwa;
  • 2. Urodzi się na terytorium Polski, a obydwoje rodzice dziecka są nieznani lub ich obywatelstwo jest nieokreślone lub nie posiadają żadnego obywatelstwa.

© 2013 Work Family | RSS